X

Darot labu otram cilvēkam,
tas kļūst vēl labāks

Pateicoties mūsu atbalstītājiem, jauniešiem ir iespēja saņemt stipendiju, lai varētu piedalīties Pasaules latviešu jaunatnes seminārā 2x2. Nometnes vadība aicina visas latviešu apvienības un ikvienu, kam ir iespēja palīdzēt, atbalstīt un sniegt iespēju latviešu jauniešiem piedalīties 2x2 semināros.

Amerikas latviešu apvienība

Amerikas latviešu apvienība

Piedāvā stipendijas dalībai seminārā Amerikā dzīvojošiem latviešiem
Kultura.lv

Kultura.lv

Sadarbībā ar līgumu Nr.5.1-8-15 par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.
Kultūras ministrija

Kultūras ministrija

Sadarbībā ar līgumu Nr.5.1-8-15 par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.
Pasaules brīvo latviešu apvienība

Pasaules brīvo latviešu apvienība

Atbalsts video projektam
Ārlietu ministrija

Ārlietu ministrija

Milvoku Daugavas Vanagu fonds

Milvoku Daugavas Vanagu fonds

Piedāvā stipendiju dalībai seminārā Milvoku apkārtnē dzīvojošiem latviešiem
Lielbritānijas Daugavas Vanagu fonds

Lielbritānijas Daugavas Vanagu fonds

Piedāvā stipendijas dalībai seminārā Lielbritānijā dzīvojošiem latviešiem
Kalamazoo Daugavas Vanagu fonds

Kalamazoo Daugavas Vanagu fonds

Piedāvā stipendijas dalībai seminārā
Montreālas latviešu sabiedriskais centrs

Montreālas latviešu sabiedriskais centrs

Atbalsts ekskursiju projekta konkursā
Latviešu Kopība Vācijā

Latviešu Kopība Vācijā

Piedāvā stipendiju dalībai seminārā Vācijā dzīvojošiem latviešiem

Lai atbalstītu vienu jaunieti, stipendijai nepieciešami 290,00 EUR.
Ja Jums ir arī jebkāda cita iespēja palīdzēt, būsim ļoti pateicīgi.

Vairāk informācijas: info@2x2pasaule.lv

Nodibinājums 2x2
Reģ. Nr. 40008233336
Banka Swedbank
SWIFT kods HABALV22
Konta Nr. LV03HABA0551039657928

Pārskaitījumu var veikt arī ar TransferWise (transferwise.com) norādot augstāk minētos rekvizītus un e-pastu 2x2pasaule@gmail.com

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!