X

Vairāk informācijas: 2x2pasaule@gmail.com

Pasaules latviešu jaunatnes semināra 2x2 organizatore Līga Rakstiņa: +371 26576678

Nodibinājums 2x2
Reģ. Nr. 40008233336
Banka Swedbank
SWIFT kods HABALV22
Konta Nr. LV03HABA0551039657928

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!