X

Uzsākts Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts, kas stiprinās Padomes darbu un ļaus atjaunot 2x2 mājaslapu 2022. gada 5. augusts

Uzsākts Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts, kas stiprinās Padomes darbu un ļaus atjaunot 2x2 mājaslapu

Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projekta mērķis ir celt Nodibinājuma 2x2 kapacitāti, uzlabojot Padomes vadības procesus, stiprinot tās komandu un veicinot 2x2 atpazīstamību Latvijā un diasporā.

 Lai to sasniegtu, projekta laikā tiks (1) izveidota jauna, lietotājiem draudzīga mājaslapa ar ērtāku pieteikšanās sistēmu un integrētu jaunu vizuālo identitāti atpazīstamības veicināšanai, (2) apmācīta 2x2 digitālās komunikācijas komanda, kas uzturēs organizācijas sociālos tīklus (Facebook, Instagram) un mājaslapu, (3) īstenotas apmācības 2x2 Padomes komandas stiprināšanai un darbības uzlabošanai, (4) īstenotas četras atbalsta sesijas sertificēta speciālista pavadībā, lai nodrošinātu sekmīgu jauno zināšanu, prasmju un rīcības plāna pārnesi Padomes ikdienas darbā.

Projekta rezultātā pieaugs Nodibinājuma Padomes darba efektivitāte un spēja īstenot tās mērķus. Pieaugs organizācijas atpazīstamība, līdz ar to - pieaugs dalībnieku iesaiste (kas vēlāk kļūst par semināru vadītājiem), tādejādi nodrošinot Nodibinājuma turpināšanos, veicinot pasaules latviešu jauniešu piederības stiprināšanu Latvijai. Ilgtermiņā jauniešu dalība 2x2 kustībā stiprina pilsonisko līdzdalību un iesaisti, stiprinot Latvijas pilsonisko sabiedrību kopumā.

Projekta kopējais finansējums ir 17 408.30 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas Aktīvo iedzīvotāju fonds ietvaros.

 

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!