X

Septītā diena "Rezidencē Kurzeme" - noslēgums 2016. gada 14. jūlijs

Septītā diena

Ir klāt nometnes pēdējā diena. Var just, ka visiem ir nedaudz skumji, jo šī nedēļa visiem kopā bija lieliska! Tā bija jaunu draudzību, notikumu, diskusiju, danču, informācijas, prasmju, smaidu, prieka, sarunu pilna. Un kas notiks tālāk, tas viss ļoti pietrūks.

Šodien visi cītīgi gatavojās noslēguma vakara prezentācijām. Pušķoja, dziedāja, dejoja, mēģināja, pucējās, rakstīja vēl pēdējos teikumus avīzei. Rosība bija it visur rezidencē. It sevišķi atbildīgs darbs bija virtuves projekta dalībniekiem, jo viņiem bija jāgatavo svētku maltīte noslēguma vakaram visiem dalībniekiem un viesiem, kopumā apmēram 120 cilvēkiem. Viņi ar to tika galā lieliski.
Lūk ko stāsta ievirzes un projekti (citi apkopoja visas nedēļas notikumus, citi stāsta par sajūtām pēdējās nodarbībās)

Sirds. Prāts.

Ievirzes “Sirds.Prāts” pēdējā nodarbība ir atnesusi ne tikai pašsaprotamu un nopelnītu nogurumu, bet arī līdz sirds dziļumam un matu galiņiem vibrējošu pārliecību – kādi mēs esam. Un mēs, Latvieši, esam sīksti un patstāvīgi. Mēs spējam paskatīties acīs patiesībai - pieņemt to, kas pieņemams un mainīt to, kas maināms. Mēs esam neatlaidīgi savos iekšējās pasaules izzināšanas procesos un mēs spējam turēt ne tikai citiem, bet arī sev dotos solījumus. Mēs joprojām mēdzam uzkāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem desmit un pat divdesmit reižu. Mēs mēdzam savā acī baļķi neredzēt un mums labpatīk dažkārt pusdienās “notiesāt otru latvieti”. Un protams, ka savā noslēgtībā un aizdomīgumā mēdzam pat tuvāko kaimiņu vārdus nezināt, kur nu vēl “runāt par jūtām”.

Bet tiklīdz latvietis ir sajuties ar otra dvēseli, viņš, sirdi uz plaukstas likdams, ir gatavs kļūt par Draugu. Par tādu Draugu, ar kuru klusums nav neērts.

Jo latvieša sirds runā zemes, jūras, meža un rupjmaizes valodā. Jo latvieša prāts ir rāms un ass. Jo latvietis ir pats savas laimes kalējs, pats savas mājas cēlējs un pats sava pavarda turētājs. Un arī Tu esi Pats. Jo tu esi latvietis.

Kultūra

Tātad,apkopojums par mūsu ievirzes nedēļu: 

Sestdiena - diskusija par tautastērpiem, to darināšanu, izmaiņām, Latvijas dizainu un radikālu viedokļu sadursmi. 

Svētdiena - kino diena. Dalībnieki izdomāja paši savus filmu scenārijus, ko vēlāk prezentēja Mistrus Media producentiem Gintam Grūbem un Inesei Bokai-Grūbei. Abi producenti stāstīja par filmu "Melānijas hronika", kas nonāks uz ekrāniem novembrī. Tas ir stāsts par izdzīvošanu skarbajā Sibīrijā. Producenti stāstīja, kā top filma, atklāja aizkuises. 

Otrdiena - runājām par valodu, par vecvārdu atdzimšanu, par lamuvārdu vietu leksikā, jaunieši sacerēja savus stāstus, izmantojot senvārdus

Trešdiena - vieslektors Kārlis Dagilis stāstīja par pieci.lv tapšanu, par to, kā jauniešu auditoriju piesaista sabiedriskajam radio.

Ceturtdiena - viss apgūtais apvienojās teatrālā radio raidījumā. 

Video

Video projektā mēs ieguvām ļoti daudz jaunu iespaidu, iemaņu un pārdomu, kā arī ieskatu video veidošanas procesā, kurš nebūt nav tik viegls, kā izskatās.

Projekta grupiņā vienojāmies, ka būs darbu dalīšana, tāpēc izdevās nedēļas laikā izmēģināt gan skaņu operatora, gan gaismotāja, gan operatora darbu.

Neatsverama bija pieredze un iegūtās zināšanas par žurnālistiku(intervēšana). Uzzinājām arī tehniskās darbības un “knifiņus”, ko izmanto video nozarē.

Projektā daudz runājām par “garīgākām” lietām, piemēram, kontaktu ar intervējamo cilvēku un līdz ar to – psiholoģiju, gan tās ietekmi un emocionālo devumu, ko video spēj dot cilvēkiem.

Šajā projektā bija ļoti daudz jautrības un smieklu, gan sarunas, kuras vedināja uz dziļākām pārdomām par cilvēku un pasauli. Protams, galvenokārt ir liels prieks par iegūto pieredzi ar video tehniku un darbu, kas saistās ar video veidošanu, jo katram bija iespēja pamēģināt dažāda veida darbiņus.

Virtuve

Man liels prieks un gods bija darboties ar jauniešiem, vērot cik nopietni un ar kādu atbildību viņi gatavojās gala vakaram.

Mēs sarūpējām kaņepju sviestu, viegli marinētu siļķi ar dedzinātu kartupeli, biešu un diļļu salsu un mārutku kremu, kaņepju sēklās marinētu vistas kāju ar biešu sulā darinātiem kviešiem, alū marinētu sīpolu. Desertā bija medus biskvīts ar skābo krējumu, smiltsērkšķu gēlu un ziedputekšņiem, ķirsi.

Jaunieši atzina, ka bija lieliska nedēļa un, ka daudz esot iemācījušies, un visvairāk to, ka ēst gatavot izrādās ir pavisam vienkārši :)

Folklora

Septītā diena folkloras projektā bija noslēdzošā diena. Tad nu arī atskatījāmies uz iepriekšējās dienās runāto. Atskatījāmies uz Daudzinājuma dienu, analizējot saprotamo/nesaprotamo un dalījāmies sajūtās. Tāpat tika izdomāts priekšnesums noslēguma vakaram. Kopīgiem spēkiem nonācām pie rotaļas „Trejdeviņi”, kur uz atbildes daļu „Kur ir Trejdeviņi?” izdomājām paši savu atbildi un „Tepat jau viņi ir!” vietā ķecerīgi kliedzām „Podos!” Podniecība projektā bija pienācis lielais brīdis, kad jāver ceplis ārā un jāskatās, cik podu ir palikuši sveiki un veseli! Sirds satraukti sitas. Virsējā ogļu kārta ir nogrābta un redzamas pirmo darbu aprises. Satraukums par rezultātu. Katrs neskartais pods sacēla lielas ovācijas un kopumā jāsaka, ka sanāca milzum liela izstāde, jo neskarto podu bija krietns pulciņš. Darbi no oglēm nāca viens pēc otra, katrs saņemot dalībnieku novērtējumu. Ir plīsuši darbi, ir veseli darbi, katrs ar savu stāstu un ceļu, katrs ar savu unikālo pelnu un slāpējuma rotājumu papildinot dalībnieku veikumu.


Visu nometnes laiku katram tās dalībniekam bija savs “slepenais draudziņš”, kurš katru dienu viņu mēģināja iepriecināt. Dalībnieki bija radoši. Tā kā veikalu tuvumā nav, tad pārsteigumi bija jādomā pavisam citādi. Tika veltītas dziesmas, priekšnesumi, rezervēta pirmā vieta pie ēdiena, vai pirmā iekāpšana autobusā, ziedi, ogas, zīmējumi, dzejoļi, spilvenu kaujas, vainagi un vēl un vēl. Un šodien atklājās, kurš tad bija tas jaukais draudziņš, kurš visu nedēļu bija iepriecinājis. Tagad varēja viņam pateikt paldies! Sejās bija manāmi pārsteigumi :)

Pēc pusdienām, brīvās stundas laikā, visi, kā jau ierasts, varēja izvēlēties sev tīkamāko nodarbi. Taču šoreiz pie izvēles nāca klāt viena interesanta lekcija, ko vadīja Inga Cerbule. Viņa stāstīja par suņiem. Par to, kā viņus saprast, kā izprast viņu rīcību un kā rīkoties dažādās situācijās. Kādiem jābūt nosacījumiem, lai mājās varētu dzīvot suns. Otru lekciju paralēliju vadīja Andris Rūtiņš un tajā varēja uzzināt par to kā pēdējo gadu laiku ebayā tiek nelegāli iztirgotas senās latviešu rotas un citi vērtīgi arheoloģiskie izrakumi.

Pulkstens sešos bija klāt tas lielais brīdis – visas nometnes apkopojums un svētku vakariņas. Tika teiktas runas, bija labākie priekšnesumi no “Talantu, beztalantu” vakara, bija ieviržu un projektu prezentācijas, rotkaļu un podnieku veikuma izstāde. Bija smiekli, smaidi un garšīgs ēdiens, ko bija sarūpējuši mūsu pašu virtuves projekta dalībnieki Māra vadībā. Šis svētku vakars bija garš. Sākās basketbola laukumā, kur dejotāji rādīja padarīto, un tad vsi goda solī devāmies uz muižas māju, kur tad arī bijām līdz pat rīta gaismai, jo kā ta nu citādāk, kā pēc svinīgās un oficiālās daļas sekoja danči un dziesmas, un lustēšanās ilgi, ilgi.

Paldies, paldies par devumiņu.
Dievs Tev atdos citu vasariņu,
Ar rudziem ar miežiem,
Ar maziem bērniņiem.

Apkopoja Anna Zvejniece
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Septītā diena
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!