X

Publikācija žurnālā "Ir" 2015. gada 16. jūlijs

Publikācija žurnālā

Publikācija interneta portālā "Ir" par šovasar nometnē notiekošo http://www.irlv.lv/2015/7/16/foto-pasaules-latviesu-jauniesi-2x2-nometne

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!