X

Otrā diena Mežrozēs 2017. gada 7. jūlijs

Otrā diena Mežrozēs

Basām kājām pa rasainu zāli. Rīta peldes meža zemeņu ieskautā, pirmajos saules staros sasildītā, kūpošā dīķī, jogas “Sveicieni saulei” un spēka treniņi vēsā rīta zālē - katram savs, bet visiem kopā viens - uzausis pirmais rīts 2x2 pasaulē. Rīts ar danču vakarā nodejotām pēdām, rīts pēc sarunām un garšīgiem smiekliem, saskandinot alus un vīna glāzes. Priekā par jaunu draudzību sākumu, par jau ilggadēju draugu atkalsatikšanos!

Plaukstās sadodoties un dziedot himnu, mastā tiek pacelts karogs. Ir sākusies mūsu otrā diena te - 2x2 pasaulē. Mūsu pasaulē.

Otrā diena jau no agra rīta nesusi jaunus iespaidus, emocijas, iedvesmojusi, rosinājusi domāt, diskutēt un radīt. Re, atskats šīs dienas ievirzēs pieredzētajā!

Uzņēmējdarbība

“80% of success is showing up”Woody Allen

Kā izveidot komandu, kura palīdzēs sasniegt vīziju, un izmainīs pasauli? Par to savā vieslekcijā, "Rail Baltica" projekta kopuzņēmuma valdes priekšsēdētāja, Baiba Rubesa iepazīstināja ieviržu “Sevis un citu vadīšana” un “Uzņēmīgie latvieši” dalībniekus. Cilvēks un vārds. Tas ir pirmais, kas jāatceras katram, kurš ir sevī atradis drosmi stāties priekšā jaunam izaicinājumam vai kārtējam pārbaudījumam. Aiz jebkuras realizētas idejas, uzņēmuma vai notikuma stāv cilvēks, kurš, kā jau visi, ir pakļauts Freidam un tradicionāliem psiholoģijas principiem. Tādēļ, lai virzītu savu ieceri uz priekšu, svarīgākais ir dot precīzas koordinātas katram komandas loceklim – būt līderim. Būt emocionāli inteliģentam, prast komunicēt, un uzticēties savai intuīcijai un komandai – šāds ir labs līderis Baibas Rubesas skatījumā, balstoties uz gadiem ilgo pieredzi veiksmīgi vadot nozīmīgas kompānijas.

Karlis Cerbulis – agronoms, uzņēmējs, investors. (NHC Capital Inc.)

Dagnija Lejiņa – PR speciāliste, uzņēmēja. (Digital Freedom Festival)

Uzņēmējdarbību nevar iemācīties no grāmatas, uzņēmējdarbību var iemācīties tikai darot. Un vēl labāk, ja kāds visu smago darbu jau ir kādreiz paveicis un var padalīties gan ar savām veiksmēm, gan neveiksmēm. Uzņēmīgie Latvieši pēc Kārļa un Dagnijas pieredzes stāstiem apkopoja 10 lietas, ko piekopj katrs sekmīgs uzņēmējs:

  • Skaidri mērķi
  • Prast izvērtēt risku
  • “Dzirkstelīte” acīs
  • “Sapņu komanda”
  • Skaidri komunicēt
  • Neatlaidība
  • Iedvesmojošs
  • Atvērts pārmaiņām
  • Emocionālā inteliģence
  • Veiksme

Gaidīsim jauno uzņēmēju svaigās idejas, un vēlēsim viņiem veiksmi biznesā.

Sevis un citu vadīšana

Šodien ievirzē dalībnieki analizēja savu vadības stilu, lietojot DISC novērtējumu. No vakardienas nodarbībā aizpildīto anketu rezultātiem Latvijas nākotnes vadītāji sadalījās grupās atbilstoši savam DISC tipam (Direktīvs, Ietekmējošs, Stabils vai Centīgs) un kopā ar grupu izveidoja sarakstu ar labajām un mazāk labajām īpašībām un apgalvojumiem, kas visprecīzāk raksturo savas komandas vadības stilu. Ievirzes beigās tika veikta diskusija un analīze par to, kādā veidā katra grupa sadarbojās, lai izveidotu apgalvojumu un īpašību sarakstu, kā arī ritēja diskusija par to, kāda savstarpēja atmosfēra valdīja komandas diskusiju laikā. Interesanti bija novērot, ka katras komandas uzvedība un darbības stils ievirzes laikā tiešām atspoguļoja viņu pašu nosauktās īpašības un apgalvojumus, kurus viņi bija piedēvējuši savam vadības stilam.

Kritiskā domāšana un argumentācija

“Mācīsimies saglabāt atvērtus prātus, bet ne tik atvērtus, lai izkrīt smadzenes” Juris Baltačs

Nē, šajā ievirzē neviens nekritizē, bet gan mācās, kā atpazīt melus no patiesības. Mācās, kā spēt orientēties mūsdienu informācijas nepārtrauktajā plūsmā un pārpilnībā, lai neapjuktu. Kā saprast, kurš runā patiesību, bet kurš “pūš pīlītes” vai manipulē. Par šo un vēl daudz, daudz cita runās, domās, diskutēs, mācīsies kritiskās domāšanas un argumentācijas ievirzē.

Lai palīdzētu saprast, kas ir kritiskā domāšana pie dalībniekiem šorīt viesojās skeptiķis Mārtiņš Hiršs, kurš ir arī viens no SkeptiCafe veidotājiem. Mārtiņš dalījās savās domās un zināšanās par kritiskās domāšanas nozīmīgumu ikdienas dzīvē. Uz lietām jāskatās skeptiski, bet ne tik skeptiski, lai nekam neticētu. Mārtiņš savā nodarbībā aktīvi iesaistīja arī jauniešus, uzdodot jautājumus un iesaistoties diskusijās. Lai atšķirtu patiesu argumentu, ir jāzina kāds ir aplams arguments. Pēc tam, kad bija saprasts, kas ir kritiskā domāšana, Mārtiņš pastāstīja par izplatītākajām loģikas kļūdām argumentos. Lekcijas noslēgumā visi aktīvi piedalījās praktiskajā uzdevumā, kurā katrs veidoja argumentus ar loģikas kļūdām, bet pārējiem bija jāatšifrē, kura loģikas kļūda ir pieļauta.

Ievirze noslēdzās, pārrunājot izveidotos argumentus un pasakot paldies Mārtiņam par vērtīgo lekciju.


Pēcpusdiena, un Mežrožu apkaime skan. Skan gan dziesmas un čalas kā folkloras projektā, tā brunču darināšanā; skan kompasu dakšiņas aktīvās atpūtas dalībnieku rokās; skan katli un karotes mūsdienu latviešu virtuves sienās; skan klaviatūras taustiņi un šķēru griezieni avīzes veidotāju rokās; skan pirmie no bļodas par krūzi vai krūzes par šķīvi veidotie podi podniecībā; no tuvējās smēdes skan nerimstoši metālkalšanas klaudzieni; skan pļava un smaržīga tēja Es un vide projektā. Dzīvo zaļi!


Dzīvo zaļi un dzīvo traki! Koplekciju viesi iedvesmo un izglīto. Kā
Aleksis Sarma, par spīti invaliditātei, neatlaidīgi sasniedz savus mēķus, tā Aldis Tīlens, uz priekšu skatoties, šķērso Eirāziju, lai pēc 7000 kilometriem teiktu: “Es to izdarīju! Es un mans velosipēds!” Iedvesmo idejas un iedvesmo to realizācija - par dabas koncertzāli mums aizrautīgi stāsta Silvija Nora Kalniņš un Ingus Ulmanis, kā arī Brigita Stroda, kas mudina stāstīt un darīt, un darīt īpaši!


Un iesākts ir vakars ar kariem par dziesmām, par pantiņiem, par vārdiem un melodijām. Par to, ka dziesma nebeidzas ārpus sacīkstēm un neizsīkst krodziņā nīkstot.

Un atkal basām kājām pa rasainu zāli. Smaržo nakts, alus, dziesmas, sarunas un smiekli. Vēl viena diena ir galā. Vēl viena īsta, skaista, vēl viena mūsu diena.

Kultūra un māksla

Kultūras un mākslas ievirze pirmajā dienā sadalījās nelielās grupiņās un kala plānus vēlamā plānotāja saturam, tipam un vizuālajam noformējumam. Tad katrai grupiņai bija laiks, lai prezentētu savu vīziju par 2018. gada 2x2 plānotāju, lai pēc tam visas idejas saliktu kopā un vienotos turpmāko darbu sadalē. Paralēli plānošanai notika arī staipīšanās, iepazīšanās spēles un brišana pļavā pēc tējas, lai stiprinātu komandas garu un iegūtu enerģiju.

Es un vide

Šodien „Es un vide“ mācījāmies par vides aizsardzību un uzzinājām par aktuālajām vides problēmām, kā arī pētījām augus, lasījām zāļu tējas un taisījām maisiņus no savu dzīvi nodzīvojušajiem t-krekliem, iedevām vecai lietai jaunu dzīvi. Novēlam: Dzīvo zaļi!

Apkopoja Pasaules latviešu jaunatnes semināra Avīze un blogsfēra projekts
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Otrā diena Mežrozēs - Foto Jurģis Rikveilis www.ieskati.es
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!