X

Ekspresintervija ar Jāni Grantu 2017. gada 11. jūlijs

Ekspresintervija ar Jāni Grantu

Kas ir tās lietas, sajūtas, cilvēki, kas tev liek atgriezties 2x2?
Emocionālā jomā šis ir ļoti spēcīgs, vienojošs garīgs piedzīvojums. Tā konkrēti to nevar nosaukt. Tas ir prieks, apmierinājums. Man ļoti patīk redzēt cilvēkus, kuri jau ir bijuši šajā nometnē, redzēt, ka viņi atgriežas. Patīk pajautāt, kādi ir iespaidi, jo es zinu to atbildi, ko gribu dzirdēt, un reti esmu dzirdējis atbildi, ka šis ir laika tēriņš visā savā 2x2 karjerā.

Kas, tavuprāt, cilvēkiem liek atgriezties 2x2?
Tas noteikti ir šis nedēļas garais piedzīvojums! Šī nometne, viss te piedzīvotais, paliek smadzenēs kā ļoti pozitīvas atmiņas. Viņi grib, viņiem ir interese. Labākais ir tas, ka cilvēki atbrauc no ārzemēm atkal — tas viņus ieinteresē iesakņoties vairāk Latvijā. Ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ atstāj Latviju, bet ļoti svarīgi ir tas, ka ir cilvēki, kuri atgriežas un nolemj, ka viņi te grib dzīvot, darboties, veidot ģimeni.

Ja cilvēki atgriežas nometnē, tas man nozīmē, ka viņiem patīk, ka viņi grib to atkal piedzīvot, ka viņi ir saņēmuši kaut ko vērtīgu sev. Ir gadījies, ka cilvēki pēc nometnes ir nolēmuši palikt Latvijā — tā ir neaprakstāma sajūta.

Kā tev liekas, 2x2 vajadzētu piedzīvot katram latvietim? Vai 2x2 ir priekš katra latvieša?
Es nezinu, vai tas kādreiz varētu būt priekš ikviena. Ja mēs runājam par jauniešiem, tas ir ļoti, ļoti vērtīgs notikums. Tas saistās ar nacionālo identitāti, ar sevis pilnveidošanu, būšanu starp cilvēkiem, kuri prot iedvesmot, ietekmēt, palīdzēt domāt, novērtēt. Manuprāt, tas ir ļoti kritiski vajadzīgs gandrīz katram jaunietim. 2x2 pirmajos gados vairāk virzījās uz tādu augstāku līmeni — ja cilvēki ir sekotāji, ja viņi nezina, ko īsti grib, ja viņi nav savas vērtības identificējuši — viņi saņems mazāk. Taču es domāju, ka vairums aktīviem, latviskiem jauniešiem šis ir jāpiedzīvo.

Ja tev būtu vienā teikumā jāpastāsta, kas ir 2x2, kādam, kurš par to nekad nav dzirdējis, kāds šis teikums būtu?
Maksimāli ietekmīgs, aizraujošs, latvisks seminārs jauniešiem.

2x2 Avīzes un blogsfēras projekts
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!