X

2x2 Salidojuma diskusiju kopsavilkums 2018. gada 12. oktobris

9. septembrī, 2018.g. “Rezidencē Kurzeme”
Piedalījās apmēram 50 bijušie 2x2 dalībnieki un vadītāji
Aicinām pieteikties uz sadarbību

Komunikācija starp visiem 2x2niekiem, visos virzienos

Kapēc ir vajadzība pēc labākas komunikācijas? Jo tā veido draudzību, piederību, enerģiju/sinerģiju, radošumu un darbību ar pievienotu vērtību (skar sabiedrību ārpus 2x2 burbuļa)
Informācijas padeva ir laba, visai apmierinoša. Tomēr trūkst iespējas jauniešiem kontaktēties ar ideju apmaiņu. Vēlams vairāk ziņas par nākotnes plāniem, un kā jaunieši var iesaistīties 2x2 vadībā, darbībā.

Risinājumi:

 1. Facebook lapa viedota tieši 2x2 pārrunām, labākā platform kuru vismazāk jāuzpasē.

 2. 2-4x gadā informatīva ziņu lapu par nākotnes plāniem, padomes darbiem, iespējām

  iesaistīties.

 3. Mājas lapā: Kartotēka ar bildēm un saziņas informāciju, lai būtu cilvēku atpazīstamība,

  un visai 2x2 saimei pieejama ar paroles piekļuvi.


2x2 Struktūra/formāts

Nepietiek ar 1x gadā nedēļas garumā nometni, jāpaplašina 2x2 mērķi ar citām struktūrām. Risinājumi:

 1. On-line semināri, diskusijas.

 2. “Mini-lampas” veidot: īsas ievrizes ar diskusijām - 1 dienu ar kopējām nodarbībām

 3. Atšķirīgas nometnes, citās valstīs, citiem tematiem vai uzsvaru (piemēram: angļu valodā,

  krievu integrāciju) - Anglijā, Zviedrijā, Vācijā, citās interesantās vietās.

 4. Visatbalstītākais: Īsākus, biežāk noturētus seminārus, kuros visu vecuma 2x2nieki

  piedalās 1 vai 2 dienas: vairums bija par 2-dienu: šo ideju attīstīja atbildot uz: Kas, Kapēc un Kā (skat zemāk Madaras Mazjānas aprakstu).


Citas uzsvērtas idejas:

Iesaistīt 2x2-nebijušos jauniešus - aicināt ar īpašu ielūgumu draugus, lai katrā pasākumā būtu 10% ( vai vairāk?) jaunie.
Izvirzīt un pārrunāt krievu integrāciju un sociālo vienlīdzību.
Veidot 2x2nieku darba grupas ar specifisku mērķi kuru vēlams sasniegt gada laikā, vai prezentēt nākamā 2x2. 2x2 ir platforma, struktūra, “atbalstu” vadība/mentorisms, kas palīdz aktīvistiem darboties.

Aicināt vairāk Personības (spējīgos intelektuāļus/profesionāļus), lai veicinātu jauniešu attīstību, domu apmaiņu.
2x2 Vadītāju kursus - 2 dienu seminārs.
Veidot 2x2 tādu, lai 2x2niekiem ir iespēja tālāk un vairāk dot plašākai sabiedrībai.

2x2 struktūras un darbības attīstība: Kas, Kāpēc un Kā

Formāts: 1-2 dienas tikšanās klātienē, kuru iespējams vērot online.

TĒMA I: Latvijā dzīvojošu citu tautību izcelsmes cilvēku (it īpaši krievu) integrācija Latvijas sabiedrībā. [“Latviešu – krievu” attiecību jautājums: Kā sadzīvot un līdzās pastāvēt? Un vai vispār tas ir nepieciešams? Vai Latvijas sabiedrība ir rasistiska?]
+ kā PSRS laiks ir ietekmējis latviešu domāšanas veidu, vērtību sistēmu, uzskatus, pārliecības un piederības sajūtu.

KĀPĒC: joprojām jautājums ir par latvisko identitāti un kādi tad ir “priekšnosacījumi”, lai sevi sauktu par latvieti. Vai tie, kuri ir dzimuši un auguši Latvijā, runā latviešu valodā (bet viens vai abi vecāki ir krievi) var sevi saukt par latviešiem vai nē? Un kāpēc šis integrācijas un iekļaušanas jautājums vispār ir būtisks Latvijas nākotnes aspektā?

KĀ:

 • Veidot publisku paneļdiskusiju ar dažādu jomu speciālistiem (sociologi, starptautisko attiecību speciālisti, minoritāšu kopienu pārstāvji, mākslinieki u.c.);

 • Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kuras nodarbojas ar integrācijas un migrācijas jautājumiem;

“Dzīvā bibliotēka”: cilvēki no dažādām kopienām Latvijā dalās ar saviem pieredzes stāstiem par to- vai un kā ir iespējams integrēties Latvijas sabiedrībā.

TĒMA II: Pasivitāte politikā

KĀPĒC: ne visi vēlas aktīvi iesaisties Latvijas nākotnes veidošanā tieši iesaistoties politiskajos procesos un kļūstot par konkrētu partiju biedriem. Līdz ar to ir jautājums: ja man rūp Latvija un esmu gatavs/-a aktīvi darboties, bet es nevēlos “iet politikā”, kā es to varu darīt? Kā es joprojām varu būt politiski aktīvs/-a?

KĀ:

 • “Saeimas simulācijas spēle”, kurā ikvienam būtu iespēja izmēģināt konkrētu lomu lēmumu pieņemšanas, likumu izdošanas un visos citos saeimas ikdienas darba procesos, lai virzītos uz kādu konkrētu mērķi;

 • Sadarboties ar Latvijas pašvaldībām, palīdzot realizēt kādu jau iesniegtu vai iesāktu likumprojektu, līdz ar to iegūstot ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas konkrētas kopienas pārvaldības un pilnveidošanas procesos (šis ir ārpus īsā formāta, tomēr varbūt ir iespēja projekta realizēšanas procesus atbalstīt attālināti);

 • 2x2 nometnes ietvaros: katra ievirze varētu risināt vai arī savās aktivitātes caurvīt kādu konkrētu problēmu (aktuālos likumus, to grozījumus), to iztirzājot, izprotot un sniedzot konkrētus priekšlikumus. Piemēram, ievirze “Es un Tu” varētu caurvīt (vai veltīt, piemēram, 1 ievirzes laiku) Stambulas konvencijas jautājumu (kas paredz sistemātisku pieeju vardarbības pret sievieti novēršanai un vardarbības izskaušanai Latvijā). Iedziļinoties – kāpēc šis Latvijai ir/nav būtiski, ko par to saka dažādi politiskie spēki, ko šīs konvencijas stāšanās spēkā mainītu u.c.

TĒMA III: Piederības sajūta 2x2 kopienai

KĀPĒC: ir jauki sanākt kopā un lieliski pavadīt laiku. Bet vai ir kaut kas, ko mēs kā 2x2 kopiena varam vēl darīt, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas attīstībā, paralēli stiprinot arī savas savstarpējās saites un piederības sajūtu?

KĀ:

 • 2x2 dalībnieki veido “komandas” dažādu sociālu aktivitāšu ietvaros. Piemēram, Lielā Talka, Jūras krasta līnijas sakopšana, kolektīvie skriešanas/ riteņbraukšanas u.c. sporta pasākumi ar “pievienoto vērtību”, kuru mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz kādu aktuālu problēmu (piem., krūts vēzis, drošība, dzīvnieku un dabas aizsardzība u.c.).

 • Veidot paneļdiskusijas ar ekspertiem + darba grupas ar 2x2 dalībniekiem, iedziļinoties konkrētā problēmā (Baltijas jūras piesārņojums, atkritumu šķirošana).

TĒMA IV: Kā 2x2 nometņu laikā dzimušās idejas novest līdz “taustāmam” rezultātam? KĀPĒC: Nometnes laikā dzimst daudz lielisku ideju, cilvēki ir pilni enerģijas ķerties klāt un

lietas mainīt, bet īsti nezin – kā un ar ko lai sāk?

KĀ:

- Izpētīt, izprast dažādu Eiropas fondu piedāvātās finansējumu iespējas (Erasmus+ projekti, piemēram) un vai 2x2 kā nodibinājums šim var pieteikties. Tad 2x2 varētu kalpot kā juridiska platforma, kur jauniešiem realizēt savas iniciatīvas un dabūt tam arī finansējumu. Lai šo realizētu – nepieciešama ekspertu palīdzība/ mentorings. Ja pirms nometnes par šīm finansējuma iespējām jau ir zināms, nometnes laikā jauniešus var jau konkrēti virzīt uz projekta pieteikuma sagatavošanu.

Turpmākā darbība:

Lūdzu, atsūtiet savu vārdu un iespējamo izvēli vai ideju kā turpmāk vēlaties iesaistīties vai darboties: info@2x2pasaule.lv

 1. Veidot 1- 2 dienu semināru - pierakstiet savu vēlamo tēmu, var arī būt citas (mūsu loma EU, dabas aizsardzība utt.).

 2. Uzsākt (piedalīties) vismaz 1 g. garumā darba grupu ar specifisku mērķi - pierakstīt savu vēlamo tēmu.

 3. Attīstīt komunikāciju: FBdalībniekiem, ML info, 2-3x gadā ziņu lapu, kartotēku.

 4. Citi ieteikumi.

Paldies par uzmanību un līdzdalību! Liene Dindone un Madara Mazjāne

Arnis Kākulis
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!