X

2016. gada dalībnieks Āris Krišs Putenis par savu 2x2 pieredzi 2017. gada 29. janvāris

2016. gada dalībnieks Āris Krišs Putenis par savu 2x2 pieredzi

Kāpēc Tu izvēlējies piedalīties 2x2?
- Daudzi draugi, radi, paziņas mani mudināja braukt, sakot, ka pašiem ir plaši daudz atmiņu no citām vasarām, kad paši ir piedalījušies. Tā, nolēmu, ka būtu vērts pats braukt.


Kas visspilgtāk Tev ir palicis atmiņā?
- Visbiežākā un spilgtākā atmiņa, bija tie momenti, kuros kopā ar citiem latviešu jauniešiem sarunājos vienā valodā, latviski, kopā sastrādājoties nodarbības. Kaut gan dzimuši un uzauguši citos okeāna krastos, mēs spējām vienā skaidrā, skaistā valodā saprasties un sadraudzēties tik ātri, un īsā laikā.


Kā tevi ietekmēja 2x2?
- 2x2 man atgādināja, ka visās malās ir cilvēki, kuri ir gatavi spert soli palīdzēt tur, kur viņi var. Domājoši jaunieši, kas grib sastrādāties Latvijai par labu.


Kāpēc Tu citiem ieteiktu piedalīties 2x2?
- Ir daudzi iemesli, kapēc vajadzētu braukt uz 2x2, bet it sevišķi ir tas, ka tur var gūt kontaktus uz mūžu. Ciešas draudzības, ar specīgām, prieku pilnām atmiņām. Kontaktus ar citiem latviešiem visos pasaules sturos. Kontaktus ar jauniešiem, kuri arī grib lai Latvija zeļ, un ir gatavi palīdzēt.


Vai pats piedalīsies nākošajā 2x2 seminārā?
- Ceru!


Pāris vārdos par sevi
Esmu 20 gadu vecs jaunietis, dzimis un uzaudzis ASV. Bērnības sestdienas pavadīju latviešu pamatskolā. Vasarās piedalījos Katskiļu bērnu nometnē, un vidusskolas gaitas vasarās braucu uz Garezera vasaras vidusskolu. Tagad studēju Vermontas Universitātē, ASV ziemeļos ar mērķi absolvēt ar bakalaura grādu dabas pētniecībā. Ceru atgriezsties Latvijā cik vien drīzi iespējams!

- Brauciet uz 2x2!

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!