X

Aicinām 22.-24.06. visus, kas kādreiz ņēmuši dalību 2x2 semināros, kopā ar ģimenēm, pievienoties kopīgam Saulgriežu svinēšanas saietam.

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!