X

Ievirzes

Politika Ansis Bogustovs

Karš nav sporta spēles, kur līdzjūtot savējiem rodas patriotisms. Karš izdedzina zemi, saknes un dzīvību. Un tā nav videospēlīte, kurā neveiksmes izdzēš un visu sāk no jauna. Katrs no mums degvielas uzpildes stacijā un veikalā turpmāk skaudri sajutīs "brīvības cenu". Vienā mēnesī Ukrainu pametuši 40 reižu vairāk bēgļu kā trimdas gaitās 1944-45. g. devās letiņi laivās uz Zviedriju, Vāciju. Šodien bēgļu straumes plūst uz Latviju un latvietim ir Dieva dota iespēja kļūt par pasaules pilsoni, palīdzēt, nenovērsties.... Un kas tagad būtu jādara Latvijas pilsonim diasporā, ja viņa valsti kāds censtos okupēt? Kā nepadoties prāta skalošanai patiesību/puspatiesību un "deep fake" laikmetā? Kā būt aktīvam un sirsnīgam savas valsts patriotam pat, ja par "savu" Tu sauc vairākas valstis vienlaikus? Kā nenovērsties no "sarežģītās politikas" un piedalīties Latvijas nākotnes kaldināšanā? Vai viena balss var ietekmēt? Vai vienīgā patriotisma forma Latvijā šobrīd ir militāruniforma? Šos un citus jautājumus štukosim, slīpēsim, uzjundīsim un nolemsim kopā - kopā ar cietiem latviešu jauniešiem kuriem nav vien alga par Latviju, par Ukrainu, par pasauli. Šoruden mums jo īpaši svarīgi būs nestāvēt malā - jo Saeimas vēlēšanās Latvijā - izškirsim vai tik pat saliedēta tauta, nerimstošs cīņas spars un vēlme dzīvot brīvībā - kā ukraiņiem - ir arī latviešiem? 2x2 Politikas ievirze būs īstā vieta, kur noskaidrot un izskaidrot - kā? kāpēc? kuru? - iecelsim par Latvijas brīvības sargu nākamajiem gadiem. Tiekamies 2x2 Politikas ievirzē!
Ansis BogustovsAnsis Bogustovs

Smiltis, saktas, fotografijas: Latviešu “Cultural Salvage” Sarma Muižniece

Kā var novērtēt, dokumentēt un ar dažādu priekšmetu un to radīšanas vai lietošanas laika labāku saprašanu izbaudīt to, kas atrodas gan paša mājās, gan latviešu mājās visā pasaulē pie sienām, skapjos un atmiņās? Praktiskā ievirzē ar konkrētu artifaktu palīdzību veidosim stratēģijas, kā izlobīt personiski vai kultūrvēsturiski vērtīgo un taupāmo no vairāku paaudžu “mantu kaudzēm”. Kopā - gan zinatniskā, gan Antiques Roadshow atmosfērā, iemācīsimies lietot resursus, pamatmaterialus, intervēt, pavingrināsimies 130 gadu vecu “veclatviešu” rakstītu materiālu transkripcijas mākā, parakņāsimies pa ģimenes vēstulēm un fotografijām un citām kolekcijām. Iedziļināsimies arī paši savos stāstos, sev nozīmīgos artifaktos un to interpretācijās no 21 gadsimteņa latviešu redzesloka.
Sarma MuižnieceSarma Muižniece

Ilgtspējība un mana tauta Ēriks Petrovskis

Mācisimies par ilgtspējību (“sustainability”) Latvijā un salīdzināsim to ar citam valstīm. Pārrunāsim Latvijas transportu, enerğiju, klimata pārmaiņas, bioloğisko daudzveidību, ūdeņus un Baltijas jūru, atkritumu apsaimniekošanu, un ilgtspējīgu dzīves stilu. Kādu lomu ilgtspējība spēlē manā tautībā un manā ticībā?
Ēriks PetrovskisĒriks Petrovskis

Manas spējas, manas prasmes Jānis Grants

Šodienas pasaule mainās strauji un neprognozējami. Izprast sevi, savas vajadzības un kā tikt galā ar būtiskām dzīves situācijam ir katram nozīmīgi. Ir svarīgi sevi izprast un par sevi līdzjūtīgi rūpēties, lai labāk vadītu sevi un savu darbību.
 
Ievirzē mēs:
  • Apskatīsim kā mūsu domas un emocijas nosaka mūsu uzvedību.
  • Iepazīsimim metodes kā efektīgi tikt galā ar stresu.
  • Pielietosim relaksācijas un meditācijas vingrinājumus.
  • Apskatīsim kā attīstīt psihiskas noturības (resiliency) spējas
Jānis GrantsJānis Grants

Vadi sevi, vadi citus Inta Šķiņķe

Ievirzē "Vadi sevi, vadi citus" profesionālās projektu vadītājas, skautu vadītājas un sabiedrisko pasākumu rīkotājas Intas Šķinķes vadībā iedziļināsimies jautājumos par vadīšanu. Kādas īpašības piemīt veiksmīgam vadītājam/"līderim"? Vai tā ir drosme, parauguzvedība, vīzija? Kādu lomu spēlē spēja motivēt, ietekmēt, virzīt? Spēja vadīt komandu? Kas par harizmu, lojalitāti, uzticību? Aktīvā veidā iepazīsimies ar to, ko tas nozīmē būt vadītājam/"līderim”. Izjutīsim paši to, kā komandas veidojās, un kā vadīt darbu komandā.
Inta ŠķiņķeInta Šķiņķe

Projekti

Deja kā valoda Juris Gogulis

Dejot nav jāprot, deja ir jājūt. Daudz dejosim - ne tikai tautas dejas. Mēs iepazīsim dejas jautrāko un enerģiskāko pusi.  Protams, galvenais uzdevums būs sagatavot repertuāru deju svētkiem ASV, kur piedaīsimies lielajā tautas deju koncertā. Taču tas mums netraucēs ķert vēl lielāku prieku dejas valodā un citos dejas stilos, jo uzskatu, ka dejot var katrs.
Juris GogulisJuris Gogulis

Metālmāksla Gints Grinbergs

Senlatvieši kala rotas un ieročus - mēs kalsim skaistumu!
Izmantosim vecas naglas, skrūves, uzvītņus, ko tik varam atrast.
Veidosim latviešu rakstus, dzīvniekus, ziedus, zvaigznes... mākslu!
Viss, kas ir nepieciešams ir iztēle (un jūsu mīļākais dzelzs lūznis)!
Gints GrinbergsGints Grinbergs

Koris Inguna Grietiņa-Dārziņa

Latvieši tiek uzskatīti par dziedātāju tautu. Par to liecina saglabātās latviešu tautasdziesmas, taču ne mazāk svarīgi, ka pirmie Vispārējie dziesmu svētki sekmēja latviešu koru veidošanos. Arī mūsu 2x2 seminārs nav izņēmums. Mums būs savs koris! Projekta laikā mēs kopā muzicēsim, izzināsim latviešu kormūzikas pērles, sagatavosim daļu no XV Vispārējo dziesmu un deju svētku ASV, Minesotā repertuāra, kuriem būs vēlme piedalīsimies tajos, un veidosim skaistu kopīgo skanējumu tā, lai mūsu un nometnes draugu sirsdis gavilē. Lai prieks, lai mūzika, lai vienots drauga plecs pie pleca vienā elpā un skaņā savijas!
Inguna Grietiņa-DārziņaInguna Grietiņa-Dārziņa

Tautas mūzikas kapela Rozīte Katrīna Spīča

Šajā projektā iemācīsies koklēt vismaz vienu tautasdziesmu, spēlēt vismaz vienu tautas deju un gūt pirmo iedvesmu kopmuzicēšanā. Kopā mācīsimies spēlēt dažādas latviešu tautasdejas un apgūsim pirmās iemaņas danču vakaru vadīšanā 2x2! Caur tautas mūziku, mācīsimies latvisko identitāti un izzināsim latviešu folkloras bagātības! Ikviens ir aicināts pievienoties, neatkarīgi no iepriekšējas muzikālās pieredzes.
Rozīte Katrīna SpīčaRozīte Katrīna Spīča

Vitrāža Mārtiņš Putenis

Mikelandželo reiz izteica, ka katrs marmora gabals gaida savu tēlnieku, lai atbrīvotu brīnišķīgo skulptūru, kas tanī slēpjas. To pašu varētu teikt par stikla gabaliņu vitrāžnieku rokās. Mēŗķis šim Projektam ir dot sešiem Divreizdivi dalībniekiem iespēju iemācīties kā atbrīvot meistardarbus, kas slēpjas stiklos. Fokuss būs ap spoguļiem, un uz tautiskiem motīviem un rakstiem un kā tos atbrīvot no stikliem, bet varam arī izplatīties ārpus tiem, ja sirds tā vēlās. Iemācīsimies kā izgriezt stiklus un novīlēt rupjās malas, kā tos ietīt vaŗa līmlentē, kā tos salodēt, un uzspodrināt. Pats esmu nodarbojies ar vitrāžu kādus 30 gadus un vairākkārtīgi esmu mācījis topošos vitrāžniekus Divreizdivi un Trīsreiztrīs nometnēs. Nedēļās laikā, katrs projekta dalībnieks izvēlēsies vai uzzīmēs sev piegriezni (angl., “pattern”) ideāli ar 20-25 gabaliem, pārliks to uz stikla gabaliņiem, sagatavos stiklus salikšanai, un nopulēs pabeigto mākslas darbu. Es sniegšu tehniskus ieteikumus, lai darbs pēc iespējas izdotos, (piemēram gabaliem nevar būt ekstrēmi līkumi, tie nevar būt pārmērīgi tievi, u.t.t.), bet citādi es ļaušu jums būt tiem māksliniekiem kamēr es būšu tehniskais skolotājs. Nedēļas beigās izstādīsim mākslas darbus citu dalībnieku apbrīnai.
Mārtiņš PutenisMārtiņš Putenis
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!