X

Seminārs „2x2“ ir unikāla satikšanās telpa, kas saved kopā latviešu jauniešus no visas pasaules, zinošus un iedvesmojošus lektorus, ieviržu un projektu vadītājus, kā arī domubiedrus un tos, kuri domā atšķirīgi.

Nedēļas garumā praktiskās nodarbības mijas ar diskusijām par aktuālāko pasaulē, politikā, vēsturē, literatūrā, mūzikā, uzņēmējdarbībā un citās nozarēs. Nodarbības vada uzņēmēji, augstskolu mācībspēki, organizāciju vadītāji, mākslinieki, rakstnieki un citas nozīmīgas personības, kuras ietekmē un veido Latvijas nākotni. 2x2 ir vieta, kur vairojas darītgriba un rodas jaunas idejas! Un, kur tad bez dziedošiem ugunskura vakariem, zvaigžņu un sarunu pilnām naktīm, dančiem un jauniem draugiem!

Tas jāpiedzīvo katram pašam!

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!