X

Trešā diena Ratniekos 2015. gada 11. jūlijs

Trešā diena Ratniekos

Rīta cēlēji šoreiz jau bija daudz skaļāki nekā iepriekšējā dienā. Šorīt mūs modināja trompete, mežrags un balss. Modināšanas īstenotāji Andris Matsons, Aija Matson un Anna Zvejniece lika visiem piecelties ar smaidu.

Šo dienu varētu raksturot ar 3 "D" - Diskusijas, Dziesmas un Dejas. Bez ikdienas ievirzēm un projektiem, šī diena bija ļoti saspringta un pilna emocionālā ziņā, jo gan diskusijās, gan vakara dziesmu karos nācās aizstāvēt savu godu.

Diezgan spraiga izvērtās kopējā vakara diskusija ar Ansi Bogustovu. Jāsaka, ka, iespējams, šī bija pati kaislīgākā saruna nometnes laikā, par kuru joprojām runā visa nometne. Tika pacelti vairāki identitātes jautājumi. Ansis, "īstā" žurnālista stilā, uzdeva provocējošus jautājumus par to, kas ir "īsts" latvietis, kas ir "īsti" Jāņi, kā mēs uz to visu skatāmies un ar ko atšķiras tie nometnes dalībnieki, kuri ir dzimuši ārzemēs, no tiem, kuri ir dzimuši Latvijā. Visi kopā nonācām pie secinājuma, ka ne ar ko mēs neesam "labāki" vai "sliktāki" par otru un ka mēs vispār neesam sevišķi priecīgi, ka mūs šādi dala. Provocējošie jautājumi lika mums visiem aizdomāties par to, kā mēs katrs sev definējam latvietību un citus identitātes jautājumus. Iespējams, ka šis bija sirsnīgākais un saliedējošākais līdzšinējais moments nometnē.

Un, protams, nīkšanā neiztikām bez dziesmām un dejām. Vakarā sadalījāmies pa grupiņām, un tad sākās dziesmu kari. Iedegušies attapāmies realitāte tikai 00:40 - pēc tam, kad jau 114 dziesmas bija nodziedātas! Visi bija tik ļoti iegrimuši uzdevumā un dziedāšanā, ka laiks paskrēja nemanot. Bet ar to tikai sākās nīkšana - līdz vēlai naktij vēl lustīgi dancoja visi Laimas Dimantas vijoles pavadībā.

Nometnē jau ir parādījušās vairākas intrigas:

  •        No rīta visi bija rīta zvaigznes
  •        Nometnes dalībnieki jau ir iemācījušies nekavēt. Vai arī, ja kavē, tad uzreiz nāk ar dziesmu.
  •        Tika atklāts īstais mistiskā veikala darba laiks. Tagad slepenajiem draudziņiem uzreiz daudz vieglāk darboties un sagādāt saviem izlozētajiem draudziņiem kādu pārsteigumu. Runājot par slepenajiem draudziņiem, tie tiešām ir saaktivizējušies. Šeit parādās mūsu dalībnieku milzīgā kreativitāte! No puķīšu sagādāšanas līdz masāžas sarunāšanai, un pat tiek sarunāts, ka savs slepenais draudziņš tiek pirmais rindā pie ēdienreizes. Visi ļoti priecājas :)
  •        Un, kā vienmēr, virtuves projekts izceļas ar brīnumgardiem ēdieniem.

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!