X

Vēsture

“2x2” nometne tika izveidota pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un toreiz pulcēja trimdas latviešus ASV, bet kopš 2015. gada “2x2” notiek Latvijā

1959. gadā Toronto notika 1. Latviešu jaunatnes svētki, 1962. gadā Čikāgā – 2. Latviešu jaunatnes svētki. Katros svētkos piedalījās ap 5000 dalībnieku. Otro svētku rīkošanas laikā radās doma, ka ar koncertiem, izrādēm un deju vakariem ir par maz, ka nepieciešams kas vairāk. Šī doma pārtapa idejā rīkot “skautu Gaŗezera kursus neskautiem”, kas būtu “izlases kursi latviešu jaunatnes darbiniekiem”.

Idejas aizsācējs Brunis Rubess uzskata, ka tas bija nepieciešams, jo sāka veidoties paaudžu plaisa (jaunieši nevēlējās iesaistīties “veco” organizācijās), bija nepieciešams veicināt lepnumu par latviskumu, jādod iespēja jauniešiem satikt un iepazīt izcilas personības un veidot sadarbības tīklus pašu jauniešu starpā. 2x2 jeb Divreizdivi aizsākās kā sešu dienu semināri (nometne) Ziemeļamerikā ar mērķi rosināt un veicināt ārpus Latvijas dzimušās jaunatnes latvisko identitāti.

Apspriežot iespējamos semināra nosaukumus, izskanēja doma, ka jāsniedz latviskas pamatzināšanas kā skolā 1x1. Iebildums, ka vajadzētu sniegt vairāk nekā 1x1, radīja nosaukumu Divreizdivi, ko izteica Biruta Rubesa, tomēr pamazām iegājās ciparu pieraksts “2x2”.

Pirmā Divreizdivi nometne notika 1964. gadā Ohaio pavalstī, bet iepriekš – 1962. gadā 2. Latviešu jaunatnes svētkos Čikāgā – kā 2x2 izmēģinājums notika pirmais nelielais seminārs - dienas nodarbības. Dzejniece Valda Dreimane stāstīja par saviem iespaidiem, ciemojoties padomju Latvijā, savukārt Tedis Zariņš par to, kā plānot demonstrācijas, lai tās ievērotu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Brunis Rubess par Divireizidivi vadību:

Ar vadību vispār it tā. Otro Jaunatnes svētku vadība man uzticēja sarīkot Divreizdivi “mēģinājumu” Čikāgā. Aicināju pārējos Čikāgas mēģinājuma vadības locekļus, kas bija spējīgi un gribīgi, uz 1. Divreizdivi 1964. gadā. Tur sarunājām, ka viena Divreizdivi vadība izrauga nākamā Divreizdivi vadītāju, kas savukārt sastāda savu vadību. Šī pieeja darbojās ļoti labi un arī nodrošināja Divreizdivi neatkarību tad, kad šo sekmīgo pasākumu viena vai otra organizācija būtu labprāt deklarējusi par savējo.(Rubess B. Brīnumainā kārtā: Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem. Rīga: Nordik, 1999., 210. – 212. lpp.)

Daudz vēlāk izveidojās Divreizdivi padome, kas pārņēma zināmu virsuzraudzību. Nometnes arī nemitīgi strādāja ar nelielu, tomēr – atlikumu, ko nodeva kā sākuma naudu nākamajai nometnei.”

Līdz 1989. gadam nometnes notika katru gadu (parasti vasarā, bet dažreiz Ziemassvētku brīvdienās) dažādās vietās ASV, Kanādā, Venecuēlā un Vācijā. Kopš 2015. gada 2x2 notiek Latvijā.

Brunis Rubess par Divireizidivi nozīmi:

Latvijā pašlaik pavisam noteikti katrā laikā varētu sanākt pilns bijušu divreizdivnieku simtnieks. Nometnes mērķis – veidot zinīgu un gribīgu darbinieku saimi, mest tiltus paaudžu starpā un siet ciešas saites dalībnieku starpā – ir piepildīti un nesuši neticamus augļus. Ja mēs ar Birutu būtu dzīvē veikuši tikai šo vienu lietu, būtu bijis vērts dzīvot.(Rubess B. Brīnumainā kārtā: Stāsti par Bruņa Rubesa trim mūžiem. Rīga: Nordik, 1999., 218.–220. lpp.)

2x2 dalībnieki ir vidusskolu beiguši jaunieši. Nodarbības notiek interešu grupās, kur vissvarīgākās jomas ir latviešu valoda un literatūra, mūzika, tradīcijas, vēsture un politika. Katru gadu programmā ir dažādas praktiskas darbnīcas, dziedāšana, literārs vakars, ievērojamu personu referāti, balle. Nodarbības vada augstskolu mācībspēki, organizāciju vadītāji, mākslinieki, rakstnieki un citas nozīmīgas personības.

2x2 seminārs Boltonā

2018./2019. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2018. gads (Latvija, Zaļenieki)
2017./2018. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2017. gads (Latvija, Mežrozes)
2016. gads (Latvija, Rezidence Kurzeme)
2015. gads (Latvija, Ratnieki)
2010. gads (ASV, Malibu Kalifornijā)
2008. gads (ASV, Miracle Camp, Lawton, MI)
2006. gads (ASV, Rietumvirdžīnijā)
1995./1996. gads (ASV, Fultonā, Ohaio)
1994./1995. gads (ASV, Clear Lake, Battle Creek MI)
1989./1990. gads (ASV, Holland, MI)
1988. gads (Kanāda, Saulainē)
1987. gads (Vācija, Kastelē, Bavārijā)
1986. gads (ASV, Miracle Camp, Lawton, MI)
1985. gads (Kanāda, Gambieras sala, Vankūverā)
1984. gads (Vācija, Frankenhorstā)
1983. gads (ASV, Piesaule, NH)
1982. gads (ASV, pie Svētās Helēnas kalna Vašingtonā)
1981. gads (ASV, Boltonā, Ontario)
1980. gads (ASV, Clear Lake, MI)
1979. gads (Brazīlija, Nova Odesā)
1979. gads (Kanāda, Montreālā)
1978./1979. gads (ASV, St. Croix, Viskonsinā)
1977. gads (ASV, Kalifornijā, Camp Campbell)
1976./1977. gads (Venecuēla, Karakasā)
1976. gads (ASV, Virdžinijā)
1975. gads (Kanāda, Vankūvera)
1974. gads (ASV, Boltonā Ontario)
1973. gads (ASV, Klīvlendē Ohaio)
1972. gads (ASV, Grotonā pie Bostonā)
1971. gads (ASV, Kings Canyon, Kalifornijā)
1970. gads (ASV, Clear Lake, Mičeganā )
1969. gads (ASV, Portlandē Oregonā)
1968./1969. gads (ASV, Clear Lake, Mičeganā ziemas nometne)
1967. gads (ASV, Ņujorkas draudzes īpašumā Katskiļos)
1966. gads (ASV, Camp Cavell, Mičeganā)
1965. gads (ASV, Leksingtona, MI / Hurona ezera krastā)
1964. gads (ASV, Camp Conestoga Minerva, Ohaio)

Padome

Padome sastāv no bijušajiem 2x2 vadītājiem un organizatoriem. Padome veido galvenos 2x2 mērķus, plāno kur un kad būs nākamās nometnes, aicina nometņu vadītājus darbā, un rūpējās par finansiālo atbalstu. Padome virza un piepalīdz vadībai ar nometnes darbiem.
Kā visi 2x2 darbinieki, Padome darbojas bez atlīdzības.

Liene Dindone Padome

2x2 ir tā vieta kur Tu varēsi izjust un iemīlēt savas saknes, savus senčus, savu zemi, jo Latvija ir Tava; to visu no kurienes Tu nāci - garīgi, emocionāli, fiziski. 2x2 padarīs Tavu dzīvi krāšņāku un daudzveidīgāku, atvērs Tev jaunas durvis.

Jānis Grants Padome

Esmu piedalījies vairāk nekā piecpadsmit 2x2 nometnēs visās iespejamās lomās. Šīs nometnes man ir devušas tik daudz piedzīvojumus ļoti atšķirīgās un nozīmigās jomās; paplašinātas zināšanas, jaunas draudzības, kontaktus ar izciliem latviešiem un brīnišķīgas emocijas un atmiņas. Zinu, ka 2x2 arī Tev sniegs jaunas iespējas un izaicinājumus.

Līga Rakstiņa Padome

2x2 ir vieta, kur izjust to spēku, enerģiju, mīlestību, ko nozīmē būt latvietim. Tie ir mirkļi, kad dzīvo, baudi, priecājies un esi kopā ar cilvēkiem, kas iedvesmo! Izmanto šo iespēju un esi daļa no 2x2 pasaules!

Eva Johansone Padome

2x2 ir vieta, kur veidojas nākamā Latvijas elite! 2x2 ir iespēja satikties tiem latviešu jauniešiem, kuri veidos Latviju pavisam drīz! Satikties, apmainīties domām, stāstiem, pieredzi, radīt kopīgu plānu mums visiem. Latvijas 100-gades svinībām.

Kārlis Cerbulis Padome

No personīgās pieredzes varu apliecināt, ka kontakti un draudzības, kas izveidojās ar jauniešiem no visas pasaules, man piedaloties kādās sešās 2x2 nometnēs, ir uz mūžu.  Tās ir bagātinājušas manu personīgo dzīvi un izrādījušās ļoti vērtīgas dažādos karjeras posmos.  Pat tiem, kuriem 'latvietības stiprināšana' varētu nebūt tik svarīga, kontakti un draudzības būs neatņemams ieguvums no piedalīšanās 2x2.

Vanda Dauksta Padome

Laikā, kad esam pārslogoti ar informāciju, kad cenšamies atšķirt būtisko no nebūtiskā, kad gan mūsu pašu dzīvēs, gan pasaulē virmo lieli izaicinājumi, ir vērtīgi uz nedēļu pateikt visam STOP! Ir ne tikai vērtīgi, es pat teiktu, ir nepieciešami uz brīdi apstāties, iedziļināties sevī un savā identitātē, gūt zināšanas, smelties spēku. Ir vērtīgi kalt ne tikai rotas bet arī plānus, kā pilnveidot sevi un kā saredzēt jaunas iespējas Latvijā un pasaulē. Ir vērtīgi satikties ar saviem latviešu vienaudžiem no visas pasaules, izveidot draudzības ar skatu vērstu uz nākotni - uzņēmējdarbībā, tradīciju kopšanā, pilsoniskajās aktivitātēs - lai kur pasaulē mēs arī neatrastos.

Ilga Bērzkalna Padome

2x2 – tas ir laiks iedvesmas rašanai, jauna uzzināšanai, sevis iepazīšanai; iespēja veidot jaunas draudzības, daudz smieties un maz gulēt. Pēc nedēļas dalības 2x2 nometnē, nepamet sajūta, ka esi piedalījies latviskā vētrā, kas aizpūtusi veco, jaunā kārtībā un sasaistē salikusi esošo, bet nosēdinājusi iepriekš nebijušas domas un vārdus visam pa vidu.

Andris Grafs Padome

2x2 ir vērienīgs notikums. Par kopīgu nākotni un pārmaiņu veikšanu, par jaunu ideju radīšanu, par smiekliem, dejām un nopietnām diskusijām. Arī par politiku. Par izaicinājumiem, kurus varam kopā pārvarēt. 2x2 vienmēr atstāj pēdas – gan zināšanas, iedvesmu un jaunas intereses, gan jaunus domubiedrus un draugus.

Dainis Mjartāns Padome

1973. gadā jaunieši Amerikā 2x2 nometnē lēja laimes. Tāltālu aiz trejdeviņām aizsnigušām eglēm un ziliem stikliem un zaļiem lediem mazai zemei, par kuŗu viņi domāja. 
Šodien mums ir iespēja pašiem celt savu valsti, kļūt par tās intelektuālo dzinēsjpēku un 2x2 nometne ir šo jauniešu kalve.
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!