X

Ievirzes

Pašizziņa Madara Mazjāne

Kas un kāda ir mana [latviskā] identitāte? Kā tā veidojas un vai tā mainās? Kā un kāpēc tranformējas mana uzvedība, attieksme, emocijas un reakcijas dažādās vidēs? Kādi ir visveiksmīgākie saskarsmes, komunikācijas, klausīšanās un konfliktu risināšanas veidi un kā zināt - kuru no tiem pielietot attiecīgā situācijā? Kā izprast, atbalstīt, pieņemt un mīlēt sevi un, līdz ar to, arī citus? uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem kopīgi meklēsim atbildes ievirzē "Psiholoģija un pašizziņa".
Būs sarunas un argumentētas diskusijas. Būs skaļi smiekli un mierpilns klusums. Būs mācīšanās un pieredzēšana dažādās vidēs. Un būs gan kopā būšanas, gan vienatnes svinēšana.
Madara MazjāneMadara Mazjāne

Valoda Aiga Veckalne

Pasaulē ir vairāk nekā 6000 valodu, taču vistuvākā un vismīļākā mums ir tikai viena – latviešu valoda. Mūsu saknes un spēks, mūsu identitāte.
Valodas ievirzē runāsim par latviešu valodas vēstures līkločiem, laikmeta iezīmēm valodā, valodas kultūru un attīstību, ka arī pilnveidosim savas valodas prasmes, strādājot gan ar gramatiku, gan ar vārdu krājumu un vingrinot visas valodas prasmes: runāšanu, klausīšanos, rakstīšanu un lasīšanu.
Ieskatīsimies valodā arī ar mākslas, literatūras un mūzikas palīdzību, darbojoties radoši un interaktīvi.
Valodas ievirze ir īpaša, jo tajā satiekas gan dalībnieki, kuri vēlas uzlabot valodas zināšanas un mācīties gramatiku, gan tie, kuri latviski runā ļoti labi un kuri vēlas uzzināt vairāk par valodu, tās vēsturi, attīstību, noderīgiem iedarbīgas un pareizas valodas padomiem, valodas rīkiem un tehnoloģijām, kuri vēlas pilnveidot stāstniecības prasmes, gūt jaunas zināšanas un paplašināt redzesloku.
“Valoda – tu esi mirguļojoša upe,” savulaik ir teikusi dzejniece Māra Zālīte. Arī valodas ievirze solās būt mirguļojoša, daudzveidīga un aizraujoša.
Aiga VeckalneAiga Veckalne

Latviskās gadskārtas svinēšana 21. gadsimtā Dace Mažeika

Ievirzē “Latviskās gadskārtas svinēšana 21. gadsimtā” būs iespējams iepazīties ar latviskās gadskārtas svinēšanas tradīcijām, ieskatoties pagātnē un mēģinot saprast, kā tās īstenot šodien. Iepazīsimies ar tradicionālajām dziesmām, rotaļām, nodarbēm, apgūsim ticējumus, mīklas, teikas, pasakas, iemācīsimies sapost telpas svinībām un pagatavot latvisku maltīti.

Apgūsim, kā Veļu vakarā godināt aizgājējus, izlūdzoties viņu labvēlību un padomu turpmākajām norisēm saimē.

Mācīsimies, kā Ziemassvētkos veidot īpašus rotājumus, maskoties un priecāties par saules un dzīvības atgriešanos dabā.

Sapratīsim, kā Lielajā dienā krāsot olas un kārt šūpoles, lai iešūpotu un iedzīvinātu jaunās, dzīvības mošanos un pošanos nākamajai vasarai.

Uzzināsim, kā Jāņos pīt vainagus, siet sieru, gatavot lāpas un pūdeli gada svarīgāko, ar dzīvības spēku pilnāko un priecīgāko svētku svinēšanai.

Pieminēsim Miķeļus, Mārtiņus, Meteni un Ūsiņus kā nozīmīgus seno latviešu saimnieciskā gada brīžus un visos gadskārtu ritos zināsim, kā nodrošināt sev labvēlīgo spēku iedarbību un kā pasargāt sevi no ļaunu vēlošām radībām.

Pētīsim avotus un informācijas krājumus, kur rast jaunu ierosmi tradicionālajām svinībām mūsdienās. Piekopt latviskās tradīcijas arī 21.gadsimtā nav sarežģīti: bruņojies ar dziesmu un interneta pieeju, un viss izdosies!

Dace MažeikaDace Mažeika

Kultūra un māksla Beta Ludvika

Kultūras un mākslas ievirzē piedlīsies dažāda veida mākslinieki no ļoti atšķirīgām nozarēm un dalīsies ar jums ar savu pieredzi un iespaidiem par mākslu, filmu, teātri, lietišķo mākslu un deju. Jūs piedzīvosiet dažādas interesantas nodarbības, lekcijas, diskusijas un paneļus par šīm tēmām. Katru dienu ievirzi vadīs un veidos kāds pazīstams mākslinieks, kam specifiskā pieredze ir savā īpašā mākslas laukā.
Beta LudvikaBeta Ludvika

Globālais latvietis Indra Ekmane

Dubultās identitātes izaicinājumi 21. gadsimtā piemīt ne tikai cilvēkiem ar saknēm vairākās valstīs un kultūrās. Šajā ievirzē domāsim par to, ko nozīmē "būt latvietim." Pārrunāsim praktiskās iespējas, piem., kā iejusties Latvijā vai ārpus tās, kā veidot latviešu sabiedrību katrā vidē un ko nozīmē būt Latvijas pilsonim. Arī domāsim par plašākām tēmām, piem., Dziesmu un deju svētku nozīme tautas kopībai, jaunais Diasporas likums un tā ietekme, un identitātes veidošana. Simtgades devīze ir Es Esmu Latvija — ko tas nozīmē mūsu ikdienā?
Indra EkmaneIndra Ekmane

Vadi sevi, vadi citus Inta Šķinķe

Spējas vadīt sevi un citus, un spējas vadīt un darboties komandā noder gan mūsu latviskās dzīves, gan arī mūsu profesionālās dzīvēs. Kādas īpašības piemīt veiksmīgam vadītājam? Vai tā ir drosme, parauguzvedība, vīzija? Kādu lomu spēlē spēja motivēt? Uzticēties? Pētīsim kā veidot komandas, kā veicināt darbu komandā, un kā komandas vadīt. Un ja iet runa par vadīšanu un komandām, japievērš uzmanība arī komunikācijas tēmai. Labāk iepazīsim sevi, labāk iepazīsim viens otru, un kopā attīstīsim mūsu komunikācijas, vadīšanas un sadarbošanās spējas!
Inta ŠķinķeInta Šķinķe

Uzņēmējdarbība Jānis Bergs

Ievirzes uzdevums ir izdomāt biznesa ideju/ uztaisīt biznesa plānu un nopičot to investoram. Ievirzes laikā es un pieaicināti ciemiņi runāsim par šādiem jautājumiem:
1. Kā vētīt idejas un attīstīt tās biznesiem?
2. Kas ir biznesa plāns? 
3. Kā pastāstīt par savu ideju? 
4. Strādāsim pie pārdošanas iemaņu attīstīšanas.
5. Runāsim par atbalstu, ko var saņemt no Latvijas iestādēm un sabiedriskām organizācijām. 
6. Kā veidot un vadīt izkliedētas komandas. 

Katra nodarbība sastāvēs no lekcijām, gan arī no praktiska darba grupās, diskusijām, un dalībnieku pašu prezentācijām. 
Jānis BergsJānis Bergs

Vēsture un politika Edgars Kiršs

Apskatīsim kā mēs, kā tauta, nonācām pie neatkarības 1991.gadā, un, kā valsts, pie iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gadā. Apskatīsim, kas tieši bija tie apstākļi, kas ietekmēja vēršanos uz rietumiem. Pārrunāsim pašreizējo politiku un kādas mēs saredzam nākotnes iespējas. 
Edgars KiršsEdgars Kiršs

Projekti

Tautas dejas Juris Gogulis

Deja nekad nav bijusi kustību kopēšana, bet gan sevis atrašana - tā ir sajūta, kura mums katram sevī jāatklāj. Mēs  iepazīsim latviešu tautas deju vēl dziļāk un tālāk par polciņu, izsekosim tās attīstības posmu un ieskatīsimies nākotnes iespējās. Draiski, aktīvi kustēsimies un pilnīgi noteikti iepazīsim arī sevi no citas - mākslinieka - puses. Katrā no mums ir apslēpts mākslinieka potenciāls, to mēs arī atklāsim!

Lūdzu ievērojiet, ka šis projekts gatavosies piedalīties Toronto dziesmu svētku tautas deju lieluzvedumā 7. jūlijā. Sagaidām, ka tie kas piesakās šim projektam, būs gatavi piedalīties tautas deju lieluzvedumā ar savu tautas tērpu un ar 2x2 tautas deju kopu. Ja jums tautas tērps nebūs pieejams, lūdzam to norādīt komentāros, kad piesakaties. Ja jums jau ir cita deju kopa ar kuru piedalīsaties šajos svētkos, lūdzam nepieteikties šim projektam.
Juris GogulisJuris Gogulis

Rotkalšana Vitauts Straupe

Jau izsenis baltu tautas grezni rotājušies. Mūsu rotas nebeidz pārsteigt ar formu, rakstiem un nozīmi. Mēs tās nēsājam, godinot pagātni un stāstot katrs savu latvietības stāstu.  Kopsim savas saknes un iepīsim spēku rotās arī šogad 2x2 seminārā, veidojot katrs savu Nameja gredzenu.
Vitauts StraupeVitauts Straupe

Blogosfēra Arta Balode

Šodienas mediju vidē, kad par blogeri, fotogrāfu, dizaineri vai korespondentu kļūstam teju ikviens, vissvarīgākais ir noturēt savu entuziasmu par to, ko radi, un panākt unikālu, svaigu, profesionālu, bet personīgu pieeju. Nometnē mēs būsim tā darbīgā komanda, kas veidos saturu nometnes blogam un noslēguma avīzei. 2x2 redakcijā kūpēs gan datori, gan kafija - jo dienas plānā būs kā nopietni, tā nenopietni atskati un reportāžas, novērojumi un fakti, apspriedes un diskusijas. Galvenais, izbaudīsim to, kur esam, ko darām un ko spējam radīt. Tiekamies Kanādas vasarā!
Arta BalodeArta Balode

Māksla visiem Kika Nīgala

Piedalāties radošā darbnīcā kur visu spēju mākslas cilvēki ir laipni lūgti.
Iesildīsimies ar mazākiem darbiņiem, kur varēsim izpētīt un piedzīvot kā mēs kā indivīdi radam mākslu. Būs iespēja gan ar vārdiem, ar zīmuļiem, paziņām, vidi un citiem iespaidiem gūt iedvesmu. Nobeigsim nedēļu ar lielāku projektu. Nāciet brīvi, bez ierobežojumiem.
Kika NīgalaKika Nīgala

Koris Krisīte Skare

Nāciet ar savām balsīm, saviem instrumentiem, un savu iedvesmu. Mēs kopīgiem spēkiem veidosim mūzikas ansambli, kas spēj aizkustināt ik katru klausītāju ar jaunu ieskatu latviešu mūzikas tradīcijās. Iespējama uzstāšanas XV Latviešu dziesmu un deju svētkos Kanāda ietvaros.

Šis projekts gatavosies dziedāt pēdējās 8 dziesmas Toronto dziesmu svētku kopkora koncertā 6. jūlijā. Jūms būs iespēja piedalīties koncertā, bet nav nepieciešami.
Krisīte SkareKrisīte Skare

Aktīvā atpūta dabā Agita Berga

Piesakies projektam Aktīvā atpūta dabā, ja vēlies:
  • saprast, kur kompasam ir ziemeļi un kā lasīt kartes, 
  • uzzināt, kā iekurt ugunskuru pareizi, dabai draudzīgi un arī lietainā laikā, 
  • kā iekārtot naktsmītni, 
  • kā saudzēt dabu un neatsāt pēdas. 
Ja vēlies būt kustībā un iepazīt apkārtnes mežus un upes, tiekamies!
Agita BergaAgita Berga

Rokdarbi Mirdza Avens

Adata, diegs, lins un vilna vieno mūs ar senčiem, kas reiz apdzīvoja Latvijas zemi un ģērba to, ko paši no zemes varēja izgatavot savā stilā, ar savu pasaules redzējumu, un dziedāja tās pašas dziesmas, ko tagad dziedam. Ieskatoties un strādājot latviskos rokdarbus, varam katrs veidot savu dialogu ar senčiem, reizē attīstot arī savu latvisko stilu. Kopā izmēģināsim roku latviskā izšūšanā, prievīšu aušanā un adīšanā un pārdomāsim, ko piedāvā lēna mode ātras modes laikmetā
Mirdza AvensMirdza Avens

Metāldarbi Gints Grinbergs

Senlatvieši kala zobenus un rotas, bet metālapstrādes projektā mēs kalsim ko interesantu, varbūt pat mākslinieciski skaistu, no naglām, skrūvēm un citiem atrastiem materiāliem. Uz projektu lūdzu ņemt līdz atrastus metāla gabaliņus, noteikti kārtīgus apavus, un, cerams, gribu un drosmi kautko radīt.
Gints GrinbergsGints Grinbergs

Video Edgars Bartulāns

Nav svarīgi vai esi industrijas profesionālis vai pilnīgs iesācējs, videogrāfijas projektā mēs apskatīsim un izpētīsim visu par un ap filmām. Filmas un kino ir mūsu kaislība un mēs gribam parādīt cik aizraujoši un pieejami ir veidot savu kino. Aplūkosim dažādas metodes un trikus, kurus izmanto gan "lielie" filmu veidotāji, gan iesācēji. Mēs apskatīsim piemērus no gigantiskām Holivudas filmām un mazākām neatkarīgām filmām, kā arī centīsimies uzfilmēt paši savu 2x2 filmu. Par aprīkojumu nevajag satraukties, jo mēs sagādāsim visu nepieciešamo, taču ja tev ir pašam sava kamera, droši ņem līdzi.
Edgars BartulānsEdgars Bartulāns
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!