X

Ievirzes

Kritiskā domāšana un argumentācija Juris Baltačs

Bērnībā, savas izglītības pirmajos soļos, mums šķiet, ka skolotājiem vienmēr ir taisnība un mēs ticam stāstiem, ko viņi mums stāsta. Šāda veida nekritiska ticēšana ir vajadzīgs reflekss skološanās sākumam, bet ar laiku ir jāiemācās nošķirt signāls no trokšņa un jārūpējas par to, lai stāsti, kuriem ticam ir saskaņā ar pasaules īsto dabu, jo realitātes ietekme uz mums nav atkarīga no tā kam mēs ticam.

Kritiskā domāšana ir metožu kopums, kas palīdz nošķirt graudus no pelavām un ļauj mums orientēties nepārtraukti mainīgā pasaulē, lai pārliecinoši varam veidot paši savus patiesos stāstus.

Juris BaltačsJuris Baltačs

Taustāmā vēsture Nils Klints

Ievirzē „Taustāmā vēsture“ Tu ar dažādu vēsturisku priekšmetu, fotogrāfiju, vēstuļu un karavīru apģērbu palīdzību izzināsi latviešu tautas un tās karavīru gaitas pagājušajā gadsimtā, īpaši orientējoties uz gadsimta pirmo pusi.
 
Nodarbības būs interaktīvas, kur ikkatrs ievirzes dalībnieks kļūs par pētnieku un centīsies nonākt pie atziņām un secinājumiem par attiecīgo laika posmu!
Nils KlintsNils Klints

Kultūra un māksla Katrīna Kūkoja

Kultūra — tā ir kopšana. Tā ir cilvēka materiālo un garīgo vērtību kopšana. Tā pieder visiem un reizē ikvienam no mums. Kopjot kultūru sevī, mēs kopjam savas ģimenes kultūru, savu kaimiņu, draugu un paziņu kultūru, galu galā arī savas valsts kultūru.

Kultūra sākas Tevī!

Lai gan saka, ka par gaumi nestrīdas, tomēr ievirzē mēģināsim saprast un attīstīt katrs savu individuālo gaumi, paplašināt savu interešu apvāršņus, kā arī atrast domubiedrus — savus ceļabiedrus kultūrā.

Ievirze dalībniekiem palīdzēs orientēties gan Latvijas kultūras mantojumā, gan aktuālajās kultūras norisēs. Kopīgi pētīsim kultūras kritiku un tās nozīmi sabiedrībā, diskutēsim un veidosim savu skatījumu uz kultūras notikumiem, kā arī paši iemēģināsim roku kultūras radīšanā.
Katrīna KūkojaKatrīna Kūkoja

Psiholoģija un pašizziņa Ilze Jēče

Apstāties. Sajust. Apdomāt. Izvērtēt. Apzināties. Izzināt. Saprast. Novērtēt. Izsapņot. Uzburt. Ieskatīties.
Mūsdienās, kad dzīve rit tik strauji un mūsu uzmanība tiek pārdalīta uz tik daudz lietām vienlaikus, gana grūti atrast mirkli, lai apstātos un atgrieztos pie sevis, parūpētos par sava ķermeņa un prāta labklājību un ilgtspējību, veltītu pilnvertīgu laiku attiecībām, kas mūs iedvesmo un ceļ.

Te nu būs Tava iespēja:
 • Sevi vairāk izzināt, veltot laiku, lai saprastu -kāpēc jūtam to ko jūtam, izvēlamies to ko izvēlamies?
 • Padomātu - kā labāk sadzīvot ar savām sajūtām, pieredzēm un domām;
 • Veidot pilveidojošas un sirsnīgas attiecības ar sevi un citiem.
Cauri dažādiem ķermeniskiem, kustību un prāta uzdevumiem un izaicinājumiem, pētīsim, prātosim un izmantosim gūto pieredzi, lai veidotu jaunus paradumus, redzējumu un domas par sevi un citiem. Kā arī padomāsim par to, kāds ir un var būt mūsu pašu pienesums labākas, taisnīgākas un sirdspilnu attiecību pilnas Latvijas un pasaules veidošanā.
Ilze JēčeIlze Jēče

Uzņēmīgie latvieši iekaro pasauli Jānis Bergs

Mani  fascinē ideja par Latviju kā valsti, kurā izdomā un ražo dažādus produktus un pakalpojumus un tos pārdod lielos pasaules tirgos. Lai šo mērķi sasniegtu, nepieciešama uzņēmība,  zināšanas un neatlaidība.

Ievirzes laikā es un pieaicināties ciemiņi runāsim par šādiem jautājumiem:

1)      Kā vētīt idejas un attīstīt tās par biznesiem?
2)      Kas ir biznesa plāns?
3)      Kā pastāstīt par savu ideju?
4)      Strādāsim pie pārdošanas iemaņu attīstīšanas.
5)      Citi pasaules iekarotāji stāstīs savus stāstus.
6)      Runāsim par atbalstu, ko uzņēmēji  var saņemt no Latvijas iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.
7)      Kā veidot un vadīt izkliedētas komandas.

Katra nodarbība sastāvēs gan no lekcijām, gan arī no praktiska darba grupās, diskusijām un dalībnieku pašu prezentācijām.

Jānis Bergs

Projekti

Ziemas saulgriežu virtuve Karlīna Latsone

Saulgrieži – tas ir mūsu mantojums no senčiem, kas mums ir jākopj un jāturpina gatavot. Ziemas saulgriežu virtuvē lolosim gan senas, nedaudz aizmirstas, gan arī tagadnes garšas, kas savīsies kopīgā garšu ceļojumā.

Piedaloties projektā „Ziemas saulgriežu virtuve“, Tu:

 • Gatavojot kopā, iepazīsi mūsu senču ziemas virtuvi
 • Izzināsi sezonas produktus, to garšas un vērtības
 • Iegūsi nelielu ieskatu bez glutēna, bez laktozes produktos
 • Iemācīsies pagatavot pārsteiguma glazūrkēksiņus
 • Cepsi un baudīsi dažādas pankūkas ar dažādiem pildījumiem
Karlīna LatsoneKarlīna Latsone

Aktīvā atpūta dabā Agita Berga

Arī ziema piedāvā lielisku atpūtu pie dabas un daudz jaunu izaicinājumu. Nedēļas laikā izbaudīsim un mācīsimies:
 • Orientēšanās, kartes, kompasi
 • Siltums, ugunskuru veidi
 • Nojumes, ekipējums un nakšņošana
 • Pārgājiens kājām vai meža slēpām pa sniegu*
 • Sniega būdu celšana*
Dalībniekiem līdzi jāņem pārgājienu vai gumijas zābaki, ziemas drēbes un lukturītis ar pilnām baterijām.

* ja būs sniegs
Agita BergaAgita Berga

Videogrāfija Liene Straupe

Šajā projektā mēs runāsimies par video, tā dažādajām funkcijām, nedaudz paskatīsimies arī uz laikmetīgo mākslu un to, kā mākslinieki lieto šo mēdiju. 
Apvienosim teoriju un praksi, katram būs individuāli veicams darbs, uz kuru arī beigās kritiski kopā skatīsimies. 

 • Runāsim par video kā mākslas mēdiju
 • Katrs izstrādāsim savu praktisko darbu, filmēsim
 • Runāsim par tehniskajiem aspektiem pēc konkrētās intereses
Liene StraupeLiene Straupe

Latviskās tradīcijas mūsdienu vidē Rozīte Katrīna Spīča

Folklora ir tautas gudrība un 21. gadsimtā mēs esam šīs gudrības apgūšanas procesā. Šajā projektā mēs kopā veidosim savu individuālo "latvieša kodu", izzinot - kur slēpjas mūsu atslēga; kā mūs izjūt un uztver citi un kas padara mūs par... mums pašiem.

Projekta laikā Tu:
 • Iemācīties nospēlēt VISMAZ vienu dziesmu ar kokli;
 • Dejot dvieļu un skalu dejas;
 • Iemācīsies dziedāt kā latvietis un stāstīt kā latvietis;
 • Sapratīsi - kas ir dieverītis, bramanis un baltā māmuliņa;
 • un atklāsi, stiprināsi un uzzināsi - kā ikdienā praktizēt savu individuālo "latvieša kodu"!
Rozīte Katrīna SpīčaRozīte Katrīna Spīča

Kustība un kontaktimprovizācija Ieva Gaurilčikaitė un Krišjānis Sants

Tas būs ķermeniskas pieredzes projekts, kas brīžiem var izvērsties dejā. Dalībniekiem būs iespēja vingrot, iepazīties ar idejām par funkcionālu un ilgtspējīgu kustību, improvizēt, radīt, paspriedelēt par to, kas ir un nav veselīgi, elpot un saasināt savu uztveri ķermeniskām pieredzēm. Būs iespēja iepazīties un komunicēt vispirms ar sevi, savu ķermeni, tad ar citu un visbeidzot ar grupu konkrētajā mirklī un telpā.
Ieva Gaurilčikaitė un Krišjānis SantsIeva Gaurilčikaitė un Krišjānis Sants
Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!