X

Zaļenieku muiža

11. jūlijā no Rīgas uz nometnes vietu tiks organizēts kopīgs autobuss un no 11. līdz 17. jūlijam sauksim šīs par 2x2 mājām. Šajā brīnišķīgajā vietā visi dzīvosim, iepazīsimies, diskutēsim, atpūtīsimies, strādāsim un, pats galvenais, izdzīvosim to, kas mums visiem kopīgs - mēs esam latvieši!

No Jelgavas tūrisma mājaslapas

Zaļenieku muižas hercoga medību pils ir unikāls Kurzemes hercogistes 18. gs. arhitektūras paraugs. Ēka ir relatīvi labi saglabājusies, nav degusi un postīta. Ēkas nozīmīgākie vēsturiskie interjeri veidojušies 18. gs. 2. pusē un 19. gs., neraugoties uz zudumiem 20. gs. 2. pusē un pārbūvēm, ēkā ir ievērojams skaits arhitektoniski nozīmīgu orģinālelementu, kas citviet Latvijas muižās ir retums. No 18. gs. interjera apdares saglabājušās griestu dzegas otrā stāva zālēs, vestibila velvēto griestu apdare, parketa fragmenti dažās telpās u.c. Zem vēlākā krāsojuma kārtām centrālajā zālē saglabājušies unikāli sienu gleznojumi. Uz 19. gs. interjera pārveidojumiem attiecināmi griestu gleznojumi, kuros attēlotas iluzoras kasetes ar ampīra un renesanses motīviem, kāpņu margu balustri un no marmora būvētais jaunrokoko stila kamīns.
Muižas parks sajūsmina ar savu mierīgo, kluso un ēnaino noskaņu. Šobrīd Zaļenieku muižā atrodas Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.

Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā - http://www.visit.jelgava.lv

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!