X

Ievirzes

Ievirzes ir izzinošas lekcijas un diskusijas ar dažādu nozaru speciālistiem, kuras notiek nometnes rīta posmā. Dalībnieks izvēlas vienu ievirzi no 7 iespējām: uzņēmīgie latvieši, kultūra un māksla, politika un sabiedrība, es un tu, kritiskā domāšana un argumentācija, valoda un vadi sevi, vadi citus

Es un tu Madara Mazjāne

Latvietim vienmēr ir bijušas svarīgas 4 dabas stihijas - zeme, gaiss, ūdens un uguns. Šīs četras stihijas ir mūsos ikvienā - dažādos veidolos, izpausmēs, attiecībās un mijiedarbībās. Vērojošie - zemes, pacietīgie un maigie - ūdens, entuziastiskie un enerģijas pilnie - uguns un straujie - gaisa cilvēki tiksies ievirzē "Es un Tu", lai atklātu un pētītu katrs savu stihiju, tās dominanci mūsu raksturos un savstarpējās attiecībās, uzvedību modeļos un veidos - kā tiekam galā ar dzīves izaicinājumiem. Caur pieredzi un dažādiem uzdevumiem mācīsimies, kā izzināt un izprast ne tikai savus talantus un spējas, bet arī veidus - kā pārstāt "kāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem", lai Latvijas 100gadē varam iesoļot pārliecinātāki, zinošāki, sirdsmierīgāki un laimīgaki Latvieši.
Madara MazjāneMadara Mazjāne

Kultūra un māksla Eva Johansone

Palūkosimies uz kritisko domāšanu no vairākiem skatpunktiem.  Kliedēsim mītus!  Apsaktīsim biežāk sastopamās kļūdas loģikā un strādāsim praktiski šādu kļūdu atrisināšanā.  Kādus rīkus varam izmantot, lai atmaskotu aplamības? Pādalīsimies ar padomiem pieklājīgai un publiskai kritiskās domāšanas virzīšanai.  Un vēl - argumentu veidošana, zinātniskā metode, retoriski paņēmieni, intuīcija un "viss pārējais", kas saistās ar kritisko domāšanu.
Eva JohansoneEva Johansone

Kritiskā domāšana un argumentācija Juris Baltačs

Palūkosimies uz kritisko domāšanu no vairākiem skatpunktiem.  Kliedēsim mītus!  Apsaktīsim biežāk sastopamās kļūdas loģikā un strādāsim praktiski šādu kļūdu atrisināšanā.  Kādus rīkus varam izmantot, lai atmaskotu aplamības? Pādalīsimies ar padomiem pieklājīgai un publiskai kritiskās domāšanas virzīšanai.  Un vēl - argumentu veidošana, zinātniskā metode, retoriski paņēmieni, intuīcija un "viss pārējais", kas saistās ar kritisko domāšanu.
Juris BaltačsJuris Baltačs

Vadi sevi, vadi citus Vanda Dauksta

Kādas īpašības piemīt veiksmīgam vadītājam/"līderim"? Drosme, noteiktība, parauguzvedība, harisma, vīzija...kas vēl? Kādu lomu spēlē spēja motivēt? Vadīt komandu? Uzticība? Mudinājumi uz izaugsmi? Atzinības izteikšana?  Lai vadītu citus, ir jāspēj arī vadīt sevi. Un lai vadītu sevi ir sevi jāpazīst. Iepazīsimies ar dažādiem cilvēku tipiem, ar savām vērtībām.  Ieskatīsimies savās spējās uzrunāt, uzklausīt, uzņemties atbildību…
Vanda DaukstaVanda Dauksta

Valoda Aiga Veckalne

„Manas valodas robežas ir manas pasaules robežas.“ (Ludvigs Vidgenšteins) Valodas ievirze ir īpaša, jo tajā satiekas gan nometnes dalībnieki, kuri vēlas uzlabot valodas zināšanas un mācīties gramatiku (A1, B1 zināšanu līmenis), gan tie, kuri latviski runā ļoti labi vai kuriem tā ir dzimtā valoda, un kuri vēlas uzzināt vairāk par valodu, tās vēsturi, attīstību, noderīgiem iedarbīgas un pareizas valodas padomiem, valodas rīkiem un tehnoloģijām, kuri vēlas tikties ar rakstniekiem, tulkotājiem, kuri vēlas pilnveidot stāstniecības prasmes. Būs spēles, diskusijas, vingrinājumi, stāsti, jautājumi, atbildes un - pārsteigumi!
Aiga VeckalneAiga Veckalne

Uzņēmīgie latvieši

Politika un sabiedrība

Projekti

Projekti ir praktiskas aktivitātes, kas katru pēcpusdienu ilgst 3 stundas. Dalībnieks izvēlas vienu no 10 iespējām: videogrāfija, mūsdienu latviešu virtuve, aktīvā atpūta dabā, žurnālistika, brunču un kreklu darināšana, podniecība, kokapstrāde, rotkalšana, teātris/improvizācija un folklora, danči un rotaļas.

Aktīvā atpūta dabā Agita Berga

Agita BergaAgita Berga

Žurnālistika

Brunču un kreklu darināšana

Folklora, danči un rotaļas Dārta Apsīte

Dārta ApsīteDārta Apsīte

Podniecība Krists Ozoliņš

Krists OzoliņšKrists Ozoliņš

Mūsdienu latviešu virtuve Māris Jansons

Māris JansonsMāris Jansons

Kokapstrāde

Rotkalšana

Videogrāfija

Teātris/improvizācija

Nodibinājumam 2x2 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Ja Tev ir iespēja atbalstīt semināru, būsim ļoti pateicīgi!